Header Ads

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên ubuntu server 18.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên ubuntu server 18.04 LTS


Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên ubuntu server 18.04 LTS


Hiện tại xu hướng sử dụng các công cụ CI/CD đang được nhiều công ty sử dụng thường xuyên trong các dự án phát triển phần mềm, Jenkins là một công cụ mã nguồn mở dễ sử dụng trong công việc DevOps, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Jenkins trên server chạy mã nguồn ubuntu :D

Trước khi cài đặt Jenkins, môi trường cần phải có JDK 1.8 trở lên nhé :D

1, Chúng ta sẽ sử dụng các lệnh sau để cài đặt Jenkins:


wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io.key | sudo apt-key add -

sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'

sudo apt update

sudo apt-get install jenkins

2, Start service Jenkins


sudo service jenkins start

3, Cấu hình Jenkins


Chúng ta vào: http://localhost:8080 và làm theo hướng dẫn

3.1, Bước đầu tiên cần nhập cái Administrator password

Chúng ta chạy lệnh sau:

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Copy cái password đó vào thôi

3.2, Chọn Install suggested Plugins
Chờ đợi vài phút cho jenkins tự tải các plugin cần thiết về :D

3.3, Tạo tài khoản admin 

3.4, Hoàn thành cài đặt
Thanks

No comments