Header Ads

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Ubuntu 19.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Ubuntu 19.04 LTS


Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Ubuntu 19.04 LTS

Jenkins là một máy chủ tích hợp liên tục có thể mở rộng. Nó build và test phần mềm của bạn một cách liên tục và theo dõi sự thi hành và trạng thái của các remote jobs. Nó giúp cho team members và users thường xuyên có được code chạy ổn định.


Đầu tiên bạn cần biết Jenkins chạy trên nền Java nên bạn cần chắc chắn máy tính của mình đã cài JDK chưa ?

Check máy tính đã cài sẵn JDK chưa bằng lệnh:
java --version

Máy tính chưa cài JDK thì mình cài theo hướng dẫn này nhé: huong-dan-cai-at-openjdk-8-tren-ubuntu

Cài đặt Jenkins trên ubuntu

1, Tải Jenkins cho ubuntu về, vào link sau: https://pkg.jenkins.io/debian-stable/ 

2, Cài đặt Jenkins

3, Chạy service Jenkins: 

sudo service jenkins start

4, Setup Jenkins

- Vào địa chỉ: http://localhost:8080/
- Nhập pass theo hướng dẫn
- Chọn phần auto install plugins for Jenkins -> chờ đợi
- Tạo người dùng admin mới
- Next -> Next -> Done


Thanks !


No comments