Header Ads

Hướng dẫn cài đặt OpenJDK 8 trên ubuntu 19.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt OpenJDK 8 trên ubuntu 19.04 LTS


Hướng dẫn cài đặt OpenJDK 8 trên ubuntu 19.04 LTS

OpenJDK là một nguồn mở miễn phí trên nền tảng Java SE. Ban đầu nó được phát hành vào năm 2007 là kết quả của sự phát triển mà Sun microsystems bắt đầu vào năm 2006.


Nó là một bản triển khai chính thức của java standard kể từ phiên bản SE7 Ban đầu nó dựa trên JDk 7 .Nhưng kể từ java 10 Việc triển khai tham chiếu nguồn mở của nên tảng java SE là trách nhiệm của dự án JDK.


Các bước cài đặt OpenJDK 8 trên ubuntu 19.04 LTS

1, Add repository 


sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa

2, Update


sudo apt update

3, Install OpenJDK 8


sudo apt install openjdk-8-jdk openjdk-8-jre

4, Kiểm tra xem đã cài thành công OpenJDK chưa


java --version


Thanks!


No comments