Header Ads

Giáo trình SQL Server hay nhất

Giáo trình SQL Server 2008 hay nhấtGiỚI THIỆU GIÁO TRÌNH SQL SERVER 2008

Giáo trình này giới thiệu về SQL Server, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft. Bộ giáo trình được biên soạn dựa trên những tài liệu mới nhất về SQL Server 2008 với mục đích cung cấp kiến thức cơ bản cũng như các kiến thức cập nhật về công nghệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft.
Mục đích của giáo trình là:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
Giới thiệu môi trường phát triển ứng dụng với cơ sở dữ liệu SQL Server
Cập nhật các tính năng mới, các đặc điểm nổi trội của SQL Server 2008
Giáo trình có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và tất cả những ai muốn tìm hiểu về SQL Server.

 Tải về:  Click!! 

No comments