Header Ads

Đề thi môn xác xuất thống kê ICTU 2015

Đề thi môn xác xuất thống kê ICTU 2015

 

Đề thi do nhóm mình KTG tự biên soạn những câu, hay vào đề thi thật,và lấy trong quá trình học, mong các bạn ủng hộ.

Gồm 4 đề nhe, ôn trong đây chắc là trúng kha khá, hii..

 Đề 1: Tải về

 Đề 2: Tải về

 Đề 3: Tải về

 Đề 4: Tải về

No comments