Header Ads

Turbo Pascal 7.0 with DOSBox – Pascal Cho Win7,Win8

Dowload Turbo Pascal 7.0 with DOSBox – Pascal Cho Win7,Win8,Win 10

turbo passcal win 7

Tại sao nên DownLoad  Turbo Pascal 7.0 with DOSBox ?

  • Miễn phí, Turbo Pascal và DOSBox đều là những phần mềm miễn phí.Tương thích với mọi Windows: XP, Vista, 7 cả 32 bit và 64 bit.Turbo Pascal 7.0 đã sửa lỗi Runtime Error 200.Nhỏ gọn nhưng đầy đủ để thực hiện các ví dụ và bài tập trong SGK tin học 11.Kèm theo thư viện tcvn để lập trình tiếng Việt mã TCVN3.Loại bỏ tình trạng CPU chiếm 100% khi chạy Turbo Pascal trên Windows 32 bit.

Loại bỏ tình trạng CPU chiếm 100% khi chạy Turbo Pascal trên Windows 32 bit.

Lưu ý: Thư mục mặc định lưu các file mã nguồn Pascal của bạn là C:DOSBoxTPBIN* Hướng dẫn khắc phục lỗi không gõ được các phím : ‘ DOSBox tự cách bố trí bàn phím theo Windows tuy nhiên trên một số bàn phím cách bố trí các phím lại không như bình thường, đây là nguyên nhân dẫn đến việc một số máy tính không gõ được các phím nêu trên trong DOSBox. Bạn vào Start – > All Programs -> Turbo Pascal 7.0 with DOSBox -> KeyMapper và thực hiện tuần tự:


1. Chọn phím cần sửa (trong hình là phím ).
2. Click vào nút Del.
3. Click vào nút Add sau đó bấm phím tương ứng trên bàn phím của bạn.
4. Click vào nút Save
(Làm lại từ 1 đến 4 với các phím mà bạn không gõ được)
5. Click vào nút Exit.

Tải về link 4Share: Click!!
Tải Về: Click!! 

No comments