Header Ads

Hướng dẫn sử dụng phần mềm FileZilla UpFile lên 00webhost.com và Byehost.com

Hướng dẫn sử dụng phần mềm FileZilla UpFile lên 00webhost and byehost.com

Khi tạo thành công nick trên trang www.000webhost.com bạn đã có một host free.
Bắt đầu sử dụng nào.


Lấy thông tin mà 000webhost gửi cho bạn qua email để đăng nhập thông qua phần mềm FileZilla (Click vào hình minh họa để xem rõ hơn):

điền thông số để đăng nhập vào host
  • Host bạn điền địa chỉ IP, của byehost thêm .fpt là được. 
  • Username: bạn điền username.
  • Password: bạn điền pass  - hướng dẫn chi tiết gớm :))
Port bạn điền 21 hoặc để trống cũng được (chỉ riêng với FileZilla - còn các phần mềm khác có thể vẫn phải điền 21 vào phần Port thì mới kết nối được), rồi nhấn Quickconnect để kết nối vào Hosting.

kết nối FileZilla

Ở phần bên trái là thư mục các file mà bạn sẽ up lên host, còn bên phải là hosting, bạn phải up file vào thư mục có tên public_html.

Nhấn vào public_html bạn sẽ thấy 2 file - một là default.php và cái còn lại là .htaccess, bạn xóa file có tên default.php đi còn .htaccess thì giữ nguyên...

Nhấn Ctrl + A ở khu vực bên trái để chọn tất cả các file bạn cần up, rồi kéo nó sang phần bên phải ở trong thư mục public_html.

Rồi bạn ngồi đợi để nó up trang web của bạn lên host, trong quá trình đợi nhớ theo dõi để nếu có vấn đề gì thì khắc phục luôn. Như hình dưới cho thấy, đã up thành công và không trang nào up bị lỗi, nếu trang nào up bị lỗi nó sẽ thông báo, và bạn up lại trang đó là OK.

up thành công dữ liệu

Giờ mình thử vào trang xem đã được chưa:


Như vậy là xong, mình đã up thành công lên 000webhost.

No comments