Header Ads

Cài đặt gpedit.msc trên win 10

Cài đặt gpedit.msc trên win 10 

gpedit.msc

Hướng dẫn cài đặt gpedit.msc trên windown 10

Bước 1: Tải file cài đặt về máy tính


Bước 2: Vào thư đã tải file cài đặt, chạy file với quyền Adminstrtor và chờ đợi cài đặt nhé

Xong bạn có thể sử dụng gpedit.msc rồi, Run -> gpedit.msc để chạy nhéNo comments