Header Ads

Hướng dẫn cài phần mềm sql server 2014

Hướng dẫn và Tải phần mềm sql server 2014

cai dat sql server 2014

Để cài đặt phần mềm sql server 2014 bạn cần dowload bản Sql Server 2014 express miễn phí ở link dưới.


Phần mềm Sql Server 2014 có nhiều file nhưng để phục vụ cho học tập ta và làm bài tập lớn ta quan tâm đến hai file :

-SQL Management Studio: Đây là bộ cài công cụ trực quan để quản lý SQLServer

-ADV = Advanced : Gói này là gộp của phần mềm SQLServer, công cụ trực quan SQL Management Studio và một vài công cụ nâng cao khác, là phần mềm đầy đủ để học nhưng mà nó max nặng.

Theo mình nếu chỉ học lập trình Sql server 2014 thông thường trên lớp thì cài ADV kia cho đầy đủ tiện nghi.


Tải SQL  :
Tải Sql :

Sau khi đã tải xong các bạn tiến hành cài đặt phần mềm SQL Server 2014:
Mình hướng dẫn các bạn cài bản ADV nhe bản kia cũng giống cách cài đặt, chạy file SQLEXPRADV_x64_ENU.exe


huong-dan-cai-dat-sql-server-2014huong-dan-cai-dat-sql-server-2014

huong-dan-cai-dat-sql-server-2014

huong-dan-cai-dat-sql-server-2014

huong-dan-cai-dat-sql-server-2014

Chọn: Named Instance

huong-dan-cai-dat-sql-server-2014

huong-dan-cai-dat-sql-server-2014

Tiếp theo bạn lựa chọn chế độ "Mix Mode" điều đó cho phép bạn login vào SQL server theo 2 cách:
  1. Sử dụng Username/password đăng nhập của windows.
  2. Sử dụng username/password của SQLServer

huong-dan-cai-dat-sql-server-2014

huong-dan-cai-dat-sql-server-2014

huong-dan-cai-dat-sql-server-2014

Chờ cho tới khi việc cài đặt hoàn tất. Và start lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất.

huong-dan-cai-dat-sql-server-20144 comments: