Header Ads

Cách khắc phục lỗi không chơi được Dota 2 trên Ubuntu lỗi thiếu thư viện libs-i32 libs-i386

Cách khắc phục lỗi không chơi được Dota 2 trên Ubuntu lỗi thiếu thư viện libs-i32 libs-i386 

 Mình thấy khi cài xong ubuntu thì không sao nhưng khi cài một số bản ubuntu của hãng khách thì khi lập trình C Eclipse cài Steam Dota 2 bị lỗi thiếu thư viện libs-32 libs-i386 các bạn thử tham khảo cách của mình đã từng làm xem có hết lỗi không nha:

B1: Mở Terminal Crt + Alt + T

B2: Gõ lệnh

sudo apt-get install libc6:i386
sudo -i
cd /etc/apt/sources.list.d
echo "deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted universe multiverse" >ia32-libs-raring.list
apt-get update
apt-get install ia32-libs
rm /etc/apt/sources.list.d/ia32-libs-raring.list
apt-get update
exit
sudo apt-get install gcc-multilib
 
Cảm ơn bạn đã nghé thăm blog chúc bạn một ngày vui vẻ !!

No comments