Header Ads

Khắc phục lỗi genymotion không chạy trên ubuntu,window

Genymotion không chạy được trên ubuntu, window

Hướng dẫn cài đặt genymotion trên ubuntu, Genymotion không chạy được trên win,ubuntu

khac phuc loi genymotion tren ubuntu

C1: khắc lỗi Genymotion trên window 10C2: Khắc phục lỗi Genymotion trên ubuntu 14.04 LTS


Nếu bạn cài virtualbox trong store ubuntu mà khi chạy genymotion lỗi khởi động thì bạn cần xóa bản virtualbox cũ  bản 4.3 ( 22.09.2015 )


Lệnh xóa virtualbox cũ là:

$ sudo apt-get remove virtualbox
$ sudo apt-get purge virtualbox
$ sudo apt-get autoclean

$ sudo apt-get update

B1. Cài Virtualbox 5.0

Sau đó cài bản virtualbox mới, có thể bạn gỡ đi cài hai ba bản vitual khác nhau là nó chạy :D

Tải virtualbox 5.0


virtualbox 5

Tải xong bạn click vào file .deb nó tự vào store và cài đặt.


B2: Khi cài xong virtualbox 5.0, bạn chuyển sang cài đặt genymotion 


Tải genymotion tại trang: https://www.genymotion.com/
Bạn cần lập một cái nick free thì mới tải được về !!Vào Get Genymotion -> Dowload free -> Kéo xuống dưới tải bản cho ubuntu 32 bit


Sau khi dowload xong để file genymotion ở thư mục dowload và thực hiện, nếu ở thư mục khác thì
lệnh sau sẽ không đúng nữa cần sửa tên thư mục trong lệnh.cd ~/Downloads/
chmod +x genymotion-2.1.0_x64.bin
./genymotion-2.1.0_x64.bin

Hỏi Y/N ? mình chọn Y .

Sau khi chọn y thì sẽ có thư mục genymotion, mình cần vào thư mục đó bằng terminal và gõ lệnh, sau:


/home/handbook/Downloads/genymotion/genymotion

Sau khi mở được bạn cần đăng nhập nick vừa tạo, và chọn add thiết bị android tùy thích.

:D :D

No comments