Header Ads

Project Đơn Giản Quản Lý Sách Xây Dựng Bằng C# Kết Nối SQL Server 2008

Project Đơn Giản Quản Lý Sách Xây Dựng Bằng C# Kết Nối SQL Server 2008 
 

Mình code 2 hôm dù nó khá là cùi nhưng đây là một Project thực tế cho các bạn tham khảo.

Chưa có thời gian sửa cho nó đẹp và bắt mấy lỗi linh tinh, mong ae thông cảm.

Link tải Project :  Tải Về

No comments