Header Ads

Cách chạy nhiều project trong một solution

Cách chạy nhiều project trong một solution C#

Chay nhieu project trong solution
Để chạy được nhiều project trong một solution, bạn vào nhấn phải vào chuột vào 
Solution > chọn Properties > Common Properties > Startup Project và chọn
 Multiple startup projects.
Khi cần chạy project nào, bạn nhấn phải project đó chọn Debug > Start new instance.
Nguồn bài viết: Dngaz.com


No comments