Header Ads

Hướng dẫn cài đặt php7.2 trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt php7.2 trên ubuntu

php7.2 on ubuntu

Để cài đặt php version 7.2 trên hệ điều hành ubuntu chúng ta sử dụng lệnh sau:

1, Cài đặt php7.2 trên ubuntu 18.04 LTS

Open terminal và gõ lệnh sau:

 

 2, Cài đặt php7.2 trên ubuntu 16.04 LTS

 Open terminal và gõ lệnh sau:

  Like anh share fanpage!

No comments