Header Ads

Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OS

Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OS, hướng dẫn cài đặt chi tiết đơn giản


Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OS


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt android studio cho MAC OS, khi cài đặt android studio chúng ta cũng sẽ có luôn bộ Android SDK

Bước 1: Tải Android Studio: Tải ở đây 

Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OSchọn Dowload Android Studio (for MAC), sau khi tải về mở phần mềm android studio lên và tiến hành cài đặt, các bước cài đặt chúng ta sử dụng các cofig mặc định của android studio nhé

- Lưu ý: sau khi cài Android Studio xong mặc định bộ SDK sẽ lằm ở:

/Users/<username>/Library/Android/sdk


Sau khi cài đặt xong bật android studio lên, thử chạy một ứng dụng đầu tiên nhé

Chọn "Start a new Android Studio project"

Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OS


Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OS


Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OS


Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OSChọn Finish 

Sau đó chờ Grandle build app xong, chúng ta chọn ADV Manager 

Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OS

Chọn "Create Virtual Device" -> tạo một Emulator(Máy ảo mà bạn mong muốn)

- Lưu ý: Trong lúc cài đặt cần phải tải về các phiên bản SDK tương ứng, cài đặt thêm HAXM để khởi động Emulator nhanh hơn

Sau khi tạo xong, bạn có thể chạy thử chương trình hello world thử xem sao, bấm vào Run -> Run 
chọn cái máy ảo mà bạn vừa tạo chờ Build Gradlew build nhé 

Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OS

Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên MAC OS

Vậy chúng ta đã cài đặt thành công Android Studio trên OS, like fanpage để cập nhật thêm những bài viết mới

No comments