Header Ads

Giáo trình c++ cơ bản

Giáo trình C++ cơ bản đến nâng cao

Giáo trình C++ cơ bản đến nâng caoGiáo trình C++ tiếng việt cơ bản đến nâng cao hay nhất

Giớ thiệu sơ qua về ngôn ngữ C++:

C++ (đọc là "C cộng cộng" hay "xi-plus-plus", IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình, đồng thời cung cấp các công cụ để can thiệp sâu vào bộ nhớ. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại ưa thích và phổ biến nhất của lập trình viên.


C++ được thiết kế với ưu tiên cho lập trình hệ thống và các hệ thống nhúng, tài nguyên hạn chế và lớn, với hiệu suất, hiệu quả và tính linh hoạt cao.[6] C ++ có thể tìm thấy ở mọi nơi, với những điểm mạnh là cơ sở hạ tầng phần mềm phong phú và các ứng dụng hạn chế tài nguyên. bao gồm các ứng dụng dành cho máy tính để bàn, máy chủ (ví dụ: thương mại điện tử, tìm kiếm trên web hoặc máy chủ SQL) và các ứng dụng quan trọng về hiệu suất (ví dụ: công tắc điện thoại hoặc thiết bị thăm dò không gian).[7] C ++ là một ngôn ngữ được biên dịch, có thể sử dụng trên nhiều nền tảng. Nhiều nhà cung cấp cung cấp các trình biên dịch C ++, bao gồm Tổ chức Phần mềm Tự do, Microsoft, Intel và IBM.

Bjarne Stroustrup của Bell Labs đã phát triển C++ (mà tên nguyên thủy là "C với các lớp" trong suốt thập niên 1980 như là một bản nâng cao của ngôn ngữ C. Những bổ sung nâng cao bắt đầu với sự thêm vào của khái niệm lớp, tiếp theo đó là các khái niệm hàm ảo, chồng toán tử, đa kế thừa, tiêu bản, và xử lý ngoại lệ. Tiêu chuẩn của ngôn ngữ C++ đã được thông qua trong năm 1998 như là ISO/IEC 14882:1998. Phiên bản hiện đang lưu hành là phiên bản C++14, ISO/IEC 14882:2014[8]. Hiện tại tiêu chuẩn mới nhất của ngôn ngữ C++ là C++14, phát hành ngày 15/12/2014 (ghi theo định dạng ISO 8601 là 2014-12-15). Và C++ còn là ngôn ngữ được cải tiến từ C.

Nhiều ngôn ngữ lập trình khác được phát triển dựa trên nền tảng C ++, bao gồm C #, D, Java và các phiên bản mới hơn của C.


Thank, share and like fanpage !!

No comments