Header Ads

Phần mềm XAMPP 1.7.3 làm máy chủ web

Phần mềm XAMPP 1.7.3 làm máy chủ web

xampp 1.7.3

XAMPP là một tập hợp máy chủ web dễ-cài-đặt. Nói cách khác, chương trình giúp bạn thử nghiệm trang web động ngay tại máy nội bộ.
Cài đặt máy chủ web không phải lúc nào cũng là một việc dễ, vậy nên để thực hiện hiệu quả và càng nhanh càng tốt, hãy tải xuống XAMPP, nó bao gồm Apache, MySQL, PHP, PEAR, PERL, OpenSSL, FileZilla FTP Server, Mercury Mail và nhiều hơn nữa. Đây là những dụng cụ bạn sẽ cần để tạo cơ sở dữ liệu và/hoặc quản trị trang web.

XAMPP là công cụ hoàn hảo dành cho người phát triển web và những blogger khao khát. Tuy nhiên, đừng trông đợi một phần giải thích rõ ràng của mỗi phần, và chắc chắn không có một trợ giáo XAMPP làm sẵn - bạn sẽ cần phải có một lượng nhất định kiến thức lập trình để nắm bắt phần mềm này.
Là phần cốt lõi của một máy chủ web, XAMPP rất dễ cài đặt, và không yêu cầu các bước cài đặt phức tạp nào. Thêm vào đó là giao diện chương trình dễ-dùng và lượng thông tin thêm dồi dào và có sẵn trợ giúp trực tuyến (kiểm tra ở phần Phụ thêm), XAMPP định hình một công cụ rất xứng đáng.

XAMPP là một công cụ tất-cả-trong-một dành cho các nhà phát triển trang web động. Là phần mềm miễn phí nguồn mở, nó chủ yếu được thiết kế dành cho người chuyên nghiệp, nhưng với một ít nỗ lực hầu hết mọi người đều có thể làm chủ nó.


XAMPP 1.7.3:  Tải về


No comments