Header Ads

Hướng dẫn cài đặt NodeJS trên ubunutu 18.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt NodeJS trên ubunutu 18.04 LTS, đơn giản, cài đặt dễ dàng, cài đặt miễn phí,...Hướng dẫn cách cách cài đặt NodeJS trên ubuntu 18.04 LTS


Hướng dẫn cách cách cài đặt NodeJS trên ubuntu 18.04 LTS, cài đặt đợn giản, cài đặt nhanh trên ubuntu, NodeJs Install,...


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên nền tảng ubuntu 18.04 LTS

Đầu tiên bạn vào trang https://nodejs.org/en/ và tải về huong dan cai dat nodejs tren ubuntu

 

Sau khi tải về máy tính, bạn cần phải giải nén file NodeJS vừa tải về máy tính.

Trên ubuntu 18.04 LTS bạn chỉ cần click chuột phải vào file và chọn
Extract Here, lúc đó bạn có một chương trình nodejs chạy được luôn, trong thư mục node/bin/
Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn config cho chương trình nodejs này chạy trên terminal, ban đầu bạn copy thư mục vừa giải nén vào thư mục home/app/

huong dan cai dat nodejs tren ubuntu

thư mục app là do mình tạo các bạn có thể để ở đâu tùy thích, và đổi tên thư mục thành node cho nó ngắn ngọn :D

vậy đường dẫn đến chương trình NodeJS sẽ là:
 /home/jundat95/app/node/bin

Tên jundat95 là tên máy tính của mình, với máy của bạn bạn có thể kiểm tra bằng lệnh trên terminal là : 

$ who 


huong dan cai dat nodejs tren ubuntu

Giờ muốn terminal ubuntu có thể sử dụng được NodeJS các bạn cần chạy lệnh sau trên terminal: $ nano ~/.bashrc


huong dan cai dat nodejs tren ubuntu

Sau đó các bạn trỏ tới đường dẫn mà trương trình NodeJS mà bạn đang lưu trữ, bằng cách copy đoạn mã này vào:
export PATH=$PATH:/home/jundat95/app/node/bin

huong dan cai dat nodejs tren ubuntu

Để lưu lại bạn cần thao tác như sau: Ctrl + O -> Enter -> Ctrl + X
Sau đó để refesh lại terminal bằng lệnh:  
$ source ~/.bashrc 

Bây giờ bạn có thể kiểm tra máy đã hoàn tất cài đặt NodeJS trên Ubuntu chưa bằng lệnh: 

$ node -v

$ npm -v

huong dan cai dat nodejs tren ubuntu

Like and share fanpage của mình nhé, thank !!

No comments