Header Ads

Hướng dẫn cài phím tắt terminal trên Mac OS

Hướng dẫn cài phím tắt terminal trên Mac OS 

Hướng dẫn cài phím tắt bật terminal trên Mac OS


Sau khi mình sử dụng ubuntu chuyển sang bên mac dung thấy bất tiện khi bật cái terminal lên sử dụng lên đã nghĩ cách để thao tác bật terminal bằng phím tắt giống bên ubuntu mà mình đã sử dụng


Mình đã thực hiện thành công trên máy tính mac của mình rồi nhé v10.12.6 :D

Cách thực hiện: 

Bật phần mềm automator có sẵn trong máy mac rồi, anh em tìm nhé


Hướng dẫn cài phím tắt bật terminal trên Mac OS


Bật Automator lên thì có các lưa chọn mình chọn service nhé:


Hướng dẫn cài phím tắt bật terminal trên Mac OS


Chọn service xong thì ta cần code vài dong lệnh để tự động bật terminal khi bấm phím tắt

Anh em để ý mấy cái lựa chọn nhé: 
- Variable : Run AppleScript
- Service receives: no input
-> Giờ viết lại đoạn code này nhé


on run {input, parameters}

tell application "Terminal"
reopen
activate
end tell

end runHướng dẫn cài phím tắt bật terminal trên Mac OS


Xong rồi ta phải lưu nó lại đã:
File -> Save -> Đặt tên cho nó tí nữa dùng tên đó nhé


Giờ kích hoạt đoạn script auto này lên bằng cách vào:
System  Preferences(Settings) -> Keybroad -> Shortcuts -> Services
Tìm đến General ->  chọn cái file mình vừa lưu -> click vào đó mấy cái -> nó cho sửa phím tắt bấm tuỳ chọn mình thích vào -> Xong rồi đó giờ test thôi.

Hướng dẫn cài phím tắt bật terminal trên Mac OS
  

Thank you !!
Like and shared fanpage :D 

No comments