Header Ads

Hướng dẫn sử dụng firebase

Hướng Dẫn Sử Dụng Firebase Android 

Hướng Dẫn Sử Dụng Fireabse Android


Firebase là một nền tảng do google phát triển, nó có các chức năng chính như realtime databse, auth, lưu file, push message, admod, hosting, function,...
Các chức năng này ngày càng hoàn thiện giúp giảm thiểu thời gian phát triển phần mềm khi chúng ta áp dụng fireabse vào dự án đúng cách, hôm nay mình sẽ giới thiệu cách cấu hình một dự án Android tích hợp firebase.


Ban đầu bạn cần chuẩn bị một project android trước nhé, tạo một project đơn giản BlankActivity 

Hướng Dẫn Sử Dụng Fireabse Android


Bước hai ta cần vào trang firebase.google.com và đăng nhập với nick google(gmail)
Sau khi đăng nhập ta chuyển vào link:  Đi tới bảng điều khiển(go to console)
chọn Tạo một project mới (add project), tạo xong project


Hướng Dẫn Sử Dụng Fireabse Android

Ta vào Add Firebase to your Android app ->  copy đúng package vào nhé, ô còn lại để trống
-> oke register app thôi 

Add Firebase to your Android app


Sau đó tải về fiale config vào copy vào thư mục app trong android, chuyển sang chế độ project mới copy được nhé


Bước 3 thêm thư viện firebase vào project 

Trong Project-level build.gradle (<project>/build.gradle):

buildscript {
  dependencies {
    // Add this line
    classpath 'com.google.gms:google-services:3.1.0'
  }
}

Trong App-level build.gradle (<project>/<app-module>/build.gradle):

// Add to the bottom of the file
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

nhớ để ở cuối nhé, thế là bạn đã cài xong thư viện fireabse vào project android

Các chức năng khác sẽ được câp nhật vào tuần sau

Like and shrare fanpage 


No comments