Header Ads

Hướng dẫn cài đặt Swift trên ubuntu

Hưỡng dẫn cài đặt Swift trên ubuntu

Cài đặt Swift 2.2 trên ubuntu

Lập trình Swift 2 cho ios , và Mã Nguồn Mở

Tại WWDC '15, Apple công bố Swift 2. Một số cập nhật bao gồm, việc debugging tốt hơn, mutability checking và hỗ trợ comment với cú pháp Markdown. Đó là những tính năng rất hay, nhưng lớn hơn cả là sự hỗ trợ cho những nền tảng khác. Swift 2 giờ đây sẽ có sẵn cho Linux, mở ra cánh cửa cho việc phát triển các ứng dụng trên những nền tảng không phải của Apple.
Với Swift 2 đang hiện diện ở phía chân trời, ngôn ngữ này thậm chí sẽ có nhiều sức mạnh hơn, và quan trọng hơn là nó sẽ có sẵn cho nhiều nhà phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau. Nhiều sức mạnh hơn cho nhiều nhà phát triển hơn nghĩa là sẽ có nhiều ứng dụng, và các ứng dụng có chất lượng tốt hơn, đó là tin tức tốt lành cho tất cả chúng ta.

Các bạn sử dụng terminal cài swift 2.2.1 nhe 


Bước 1: Tải swift 2.2.1 về và giải nén nó ra
Bước 2:  Bạn sẽ cần phải cài đặt một số phụ thuộc mà Swift cần chạy. Bạn có thể dễ dàng cài đặt chúng bằng cách mở Terminal và chạy
sudo apt-get install vang libicu-dev
Sau đó bạn config đường dẫn để chạy swift trên terminal :

Dường dẫn đến thư mục chứa file Swift tải trên trang chủ về giải nén nha.

/home/username_here/Downloads/swift_folder_name_here/usr/bin
export PATH=/path/to/usr/bin:"${PATH}"
xong ta thêm đường dẫn vào file, khi gõ lệnh sau vào terminal:

gedit .profile

Lưu lại, logout hoặc restart lại máy, sau khi bật lên ta gõ lệnh

swift --version 
cài đặt Swift trên ubuntu

Đã cài thành công.

Và muốn chạy file code Swift thì ta gõ lệnh trên terminal 
swift file-name.swift 

No comments