Header Ads

Hướng dẫn cài đặt SSH KEY Github.com trên ubuntu 14.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt SSH KEY Github.com trên ubuntu 14.04 LTS


Github là một cộng đồng mã nguồn mở rất hay và nếu bạn là một lập trình viên thì chắc chắn không thể bỏ qua nó được .
Hướng dẫn cài đặt github trên ubuntu
Cài đặt git

sudo apt-get install git


Cài đặt tên và email cho git


git config --global user.name "Your Name Here"

git config --global user.email "[email protected]"

Cài đặt SSH key để bạn có thể tạo dự án và đẩy chúng lên github

ssh-keygen -t rsa -C "[email protected]"Cứ enter cho đến khi xong .
Copy nội dung file id_rsa.pub trong thư mục ./ssh để add vào github đến mục setting > SSH keys và tạo mới , nhập nội dụng đoạn mã trong id_rsa.pub vào rồi lưu lạiBây giờ thử check xem kết nối đã thành công chưa bằng lệnh

ssh -T git@github.com


Chọn yes sau đó nếu hiện dòng chào mừng như bên dưới là bạn đã cài đặt thành công .

Hi tên bn! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell


No comments