Header Ads

Sử dụng gói SQL có sẵn trong Visual Studio 2012

Sử dụng gói SQL có sẵn trong Visual Studio 2012


Hiện mình đã cài được. Vì VS 2012 không có SQL express kèm theo nên chúng ta phải cài sql express.Tải bản sql express 2012 tại đây: http://www.microsoft.com/betaexperie...s/default.aspxSau đó mới tải tiếp bản sql management studio và như thế chúng ta có thể đăng nhập được.SQL thì có hơn 100 MB. Mà cái SQL Management Studio thì 600 MB (Khó hiểu dễ sợ). 

p/s: Kết quả của mình thực hiện theo các bước của mình.

No comments