Header Ads

Chơi LOL trên nhiều server NA, VN, Korea, SEA, Taiwan

Chơi LOL trên nhiều server NA, VN, Korea, SEA, Taiwan

 

Hướng dẫ này vẫn có thể dùng được cho vài lần update cho các phiên bản sau(mình nghĩ thế)

mình sẽ giải thích ngắn gon cho 1 số bạn muốn chuyển server như sau:
khi bạn chuyển sang server khác thì bạn phải bắt đầu lại từ đầu(ko cần biết ở server hiện tại bạn đang chơi là lv bao nhiêu, bao nhiêu champ...) làm lại từ lv 1

về việc đăng ký nick mới ở server NA thì pass bạn ko được đặt thêm ký tự đặc biệt VD như :"@"
bạn có thể thêm ký tự đặc biệt khi bạn change pass(1 điều khá củ chuối)

code dưới vẫn dùng được


1- Tìm file lol.properties, sau đó copy 1 file để riêng ra 1 chỗ khác!

Ở sever SEA và VN: thư mục: \GameData\Apps\lolVN\Air
Ở sever NA: thư mục: League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0. 0.187\deploy
2- Mở file lol.properties trong thư mục kia ra, xóa tất cả đi copy toàn bộ dòng dưới vào rồi save:
sau đây là code mới của các server

 server NA:

host=prod.na1.lol.riotgames.com
xmpp_server_url=chat.na1.lol.riotgames.com
ladderURL=http://www.leagueoflegends.com/ladders
storyPageURL=http://www.leagueoflegends.com/story
lq_uri=https://lq.na1.lol.riotgames.com
ekg_uri=https://ekg.riotgames.com
regionTag=na
rssStatusURLs=null
lobbyLandingURL=http://landing.leagueoflegends.com/spectator_swf/landingPage.swf?ver=1
loadModuleChampionDetail=true
featuredGamesURL=http://spectator.na.lol.riotgames.com:8088/observer-mode/rest/featured

 

server VN:

host=prodvn.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chatvn.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php
ladderURL=http://lienminh.garena.vn/
helpURL=http://lienminh.garena.vn/support
lq_uri=https://lqvn.lol.garenanow.com
storyPageURL=http://lienminh.garena.vn/

loadModuleChampionDetail=true


server SEA

host=prod.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chat.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php
ladderURL=http://lol.garena.com/ladders
helpURL=http://lol.garena.com/support

lq_uri=https://lq.lol.garenanow.com

 

server Taiwan: 

host=prodtw.lol.garenanow.com xmpp_server_url=chattw.lol.garenanow.com xmpp_accept_self_signed_cert=true startChat=true storeEnabled=true enableTutorialGame=true lobbyLandingURL=http://lol.garena.tw/pvpnet_landing ladderURL=http://lol.garena.tw/ladders helpURL=http://lol.garena.tw lq_uri=https://loginqueuetw.lol.garenanow.com storyPageURL=http://lol.garena.tw/story/index.php?game_box=true
loadModuleChampionDetail=true

 

3- Vào game và chơi như bình thường!

4- Lưu ý:

a-) Chỉ có thể dung client của sever này chơi sever khác khi và chỉ khi chúng đã update cùng 1 phiên bản. Thường thì bên SEA sẽ update muộn hơn bên NA 1 tuần (trừ tuần này update đồng thời).


b-) Có thể dùng tài khoản Garena để chơi ở sever VN, SEA, Taiwan, còn sever NA thì phải đăng kí 1 tài khoản ở https://signup.leagueoflegends.com/en/signup/index

 

 Server hàn xẻng thì bạn cần phải có một cái nick lập bên hàng xẻng mới có hi vọng chơi được bên đó hii

 

No comments