Header Ads

Tài liệu học lập trình Andrdoid nâng cao

Ebook android Development 4.7 CC Free


android development.pdf

Sách được viết bởi tác giả Mark L. Murphy năm 2008, sách Android Development giúp cách bạn tiếp cận lập trình Android nhanh hơn, phù hợp với bạn vững tiếng anh hoặc muốn học tiếng anh và học lập trình.

Android Development được viết rất dễ hiểu, có hình ảnh cũng như code minh họa là một cuốn sách tốt cho các bạn học lập trình Android.

Các bạn hay hãy bấm vào nút like fanpage để cập nhật những cuốn sách hay ngay lập tức.

Dowload Ebook !! 


1 comment: