Header Ads

Khắc phục lỗi chạy lampp Xampp PhpAdmin trên ubuntu 14.04lts

Khắc phục lỗi chạy Lampp Xampp PhpAdmin trên ubuntu 14.04

xampp lampp

Hom nay minh se huong dan cac ban khac phuc loi xampp tren ubuntu khong chay duoc mysql admin.

Cac ban mo terminal crt+alt+t roi go lenh duoi nhe.


Is necessary also stop the mysql and start the Xampp
sudo service mysql stop
sudo /opt/lampp/lampp start
Connect to http://localhost/phpmyadmin

No comments