Header Ads

Tổng Hợp Các Ebook hay cho Advenced Android [Pro Android]

Tổng Hợp Các Ebook hay cho Advenced Android [Pro Android]


Pro Android 5 cho thấy bạn làm thế nào để xây dựng thực tế và ứng dụng di động vui chơi bằng cách sử dụng Android SDK 5. Cuốn sách này cập nhật bán chạy nhất Pro Android và bao gồm tất cả mọi thứ từ các nguyên tắc cơ bản của các ứng dụng xây dựng cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, và các thiết bị nhúng vào các khái niệm tiên tiến như các thành phần tùy chỉnh, đa nhiệm, cảm biến / tăng cường thực tế, phụ kiện hỗ trợ tốt hơn và nhiều hơn nữa. Bằng cách đọc hướng dẫn và tài liệu tham khảo dứt khoát này, bạn sẽ đạt được những kiến thức và kinh nghiệm để tạo ra các ứng dụng Android tuyệt đẹp, tiên tiến có thể giúp bạn kiếm tiền, trong khi vẫn giữ bạn đủ nhanh nhẹn để đáp ứng với những thay đổi trong tương lai.


No comments