Header Ads

Ebook học lập trình trên phần mềm Android Studio[Learn Android Studio]

Ebook học sử dụng và lập trình trên phần mềm Android Studio[English]


Tìm hiểu Android Studio bao gồm Android Studio và các công cụ hệ sinh thái phong phú của nó, bao gồm cả Git và Gradle: Cuốn sách này bao gồm cách Android Studio làm việc liên tục với Git, để kiểm soát nguồn, và Gradle, một xây dựng và thử nghiệm công cụ. Ngoài ra, cuốn sách này trình bày cách để phát triển / cộng tác với Git từ xa web-dịch vụ lưu trữ như GitHub và Bitbucket. Bốn dự án Android hoàn chỉnh cùng với khối lượng này và có sẵn để tải về từ một kho Git công cộng. Với cuốn sách này, bạn tìm hiểu các công cụ mới nhất và hiệu quả nhất trong các công cụ Android hệ sinh thái, và các thực hành tốt nhất cho phát triển ứng dụng Android. Bạn sẽ có thể lấy đi mã 'phòng thí nghiệm như mẫu hoặc khung để tái sử dụng và tùy chỉnh cho các ứng dụng tương tự của riêng bạn.


+ Android Studio 2 [Application]


No comments