Header Ads

Ebook For Advanced Pro HTML5 with Visual Studio 2015 and 2012[English]

Ebook dành cho những bạn đã nắm vững kiến thức HTML5 muốn học ASP.NET, Pro HTML5 with Visual Studio 2015 and 2012[English]


Pro HTML5 với Visual Studio 2015 được viết để giúp các nhà phát triển ASP.NET làm cho bước nhảy vọt với thế giới không thể tránh khỏi và thú vị của HTML5. Với cuốn sách này, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững các yếu tố mới HTML, các tính năng CSS được cải thiện, và nội dung tiên tiến bao gồm cả âm thanh, video, vải, SVG, rồi kéo và thả khả năng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào các ứng dụng doanh nghiệp của bạn có thể được hưởng lợi từ một số thương hiệu công nghệ mới như công nhân web và ổ web. Sử dụng thực tế tay vào các cuộc biểu tình, bạn sẽ tìm hiểu tất cả những tính năng thực sự mát mẻ mà bạn có thể bắt đầu sử dụng hiện nay, trong các ứng dụng ASP.NET hiện có của bạn. HTML5 hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách các trang web được xây dựng với một bộ đầy ấn tượng được xây dựng trong các tính năng client-side.

No comments