Header Ads

Ebook Android Application hay nhất [English]

Ebook Android Application hay nhất [English]


Book Description Android là một hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Các thị trường Android là một trong những nền tảng và phát triển nhanh nhất lớn nhất đối với các nhà phát triển ứng dụng, với hơn một triệu ứng dụng được tải lên mỗi ngày. Ngay từ đầu, cuốn sách này sẽ giới thiệu cách thiết lập môi trường phát triển Maven của bạn và tích hợp nó với IDE yêu thích của bạn. By tuần tự làm việc thông qua các bước trong mỗi chương, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững các plugins bạn cần cho mỗi giai đoạn của quá trình phát triển Android. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Maven để quản lý và xây dựng dự án và phụ thuộc của bạn, tự động hóa kế hoạch thử nghiệm ứng dụng Android của bạn, và phát triển và duy trì một số phiên bản của ứng dụng của bạn song song. Quan trọng nhất, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tích hợp các dự án của bạn thành một nhà máy hoàn thành.


No comments