Header Ads

Những công cụ cần thiết cho người thiết kế Web (Develop Web)

Những công cụ cần thiết cho người thiết kế Web (Develop Web)

1. Firefox Develop Portable


Link dowload: Tải Về

 

2,Bộ công cụ hỗ trợ trên nền Firefox rất mạnh trong thiết kế web mà hầu hết các nhà thiết kế website đều cần. Nó có thể giúp bạn chỉnh sửa trực tiếp HTML, Javascript, CSS... trực tiếp trên website để xem trước.

 

 Link dowload: Tải Về
3,Bảng màu giúp bạn dễ lựa chọn mã màu sắc 


 Link dowload: Tải Về

No comments