Header Ads

Hướng dẫn cắt nhạc tách nhạc lấy nhạc trên Youtube.com một cách đơn giản

Hướng dẫn cắt nhạc tách nhạc lấy nhạc trên Youtube.com một cách đơn giản

Hướng dẫn Tách nhạc từ Youtube không cần phần mềm
Bước 1: Bạn copy link video chứa bài hát từ Youtube.
Bước 2: Vào trang Website phục vụ chuyển đổi video thành nhạc Tại đây. Bạn đem link vừa copy từ Youtube để paste vào khung trên trang trang web này và bấm Dirpy.

Bước 3 Những thông tin về video trên web sẽ hiện ra.

Bạn chú ý ở khung Record Audio thì from là thời gian bắt đầu của video muốn tách nhạc và to là thời gian muốn kết thức bài hát của video thì bạn có thể gõ vào số vào theo thứ tự giờ:phút:giây và in là chọn chất lượng bài hát (kbps).

Bước 4 Cuối cùng bạn bấm vào chức năng Record Audio màu xanh để tải nhạc đã tách


Bản  quyền taimienphi.vn

No comments