Header Ads

Key cài đặt và Active Win 8.1 vĩnh viễn mọi phiên bản

Key cài đặt và Active Win 8.1 vĩnh viễn mọi phiên bản Check 5h30'PM 08/09/2015
Windows 8.1 Pro Online
2KHRG-NVT4D-62MKB-2TWG3-GF27D 200+
4B8NK-WK2F4-JGG8P-PGY8P-P9WK3 23
6TNW6-DVPXT-XT83J-2F3R6-GMRX3 300+
BHWQB-M4NKQ-MMW2D-KV96X-8QJK3 35
C8DNW-RGDKY-TM4RD-PWWYF-4X7QQ 200+
DW3N8-Q24PX-9GMDR-G7YWC-XTMDQ 200+
FNDC3-83VWT-MD84J-R2DJ4-YTB93 100+
GKT3N-QHHHT-GJHQ6-77WG8-PKBDQ 2000+
H4NVW-27FGT-HFCC9-GRCPD-MDVQQ 3000+
HHY9N-BPFRH-QG4TK-V7PWX-MG8K3 1000+
HNMGQ-7XHX9-CFJCM-62D2F-JHTVD 10
JF4HJ-CN9JD-V8C3K-DBWY6-VCC7D 200+
KFKBG-6N7TV-2H7HF-8MBBW-DGMDQ 100+
NBHCV-D9VCX-6GK4P-WWK6G-236VD 900+
NDDQW-6FF9W-D3FCG-WV3K6-QYGVD 1
PBRJN-CQYC3-62B8G-2F2HK-HCC7D 200+
QN2M7-VCVJQ-Y36FD-T3PHJ-82M93 12
RKNFF-8C9G3-743RD-DQRTJ-2GXHD 61
W6FTC-BYNBB-T2XY4-DW9W9-H6B93 400+
WTNXR-4B9VV-VR7FR-6K72Y-43JK3 100+
XNX4Y-FF72W-W8XP6-C6Y8K-KP9HD 20+
YD73M-BPNM8-KYRRW-98YWW-82M93 8
Windows 8 Pro: WNVDK-39VBK-WBCKC-4BHDG-BPWX2 2000+ ( do ít dùng bản này nên 1 key là đủ Biểu tượng cảm xúc Biểu tượng cảm xúc grin )
Windows 7 Pro
4CJKT-4FVTV-2YGVH-4XQ68-RDDJV 1000+
9GW7Y-2V62H-7XM4C-6RWMX-88KBH 1000+
TC7WP-HMTBH-KHFQY-83R24-YYDX4 1000+
TW37B-D2GP2-6FB8V-PTWTD-HTRCC 1000+
V3WDK-D7X64-G6HFT-XB7MC-7PDK4 2000+
XH6VH-947TF-MJH49-42RGK-9KTMC 1000+
Office 2013 Pro Plus VL
2MDGV-NWQ78-2QGHB-GD849-HCCDH 100+
2NF7Y-D7RM7-KRTKD-YX3WW-QC8QH 100+
2YM6W-NXCWB-RX6F2-QFVDW-J8C9V 100+
383NQ-3TPVV-2BFQ3-39T79-T8YG7 100+
439N6-9P7P7-TRTYB-M7HFP-3YF3H 1000+
88PNQ-KF99B-VJG64-R28RW-D9JQH 300+
8P8NF-H9BGD-WPTG2-CRPF6-Y96XV 6
8RVC6-RNW8B-6R223-JBXBG-MKJQH 200+
8YTYN-3J868-FMQ4X-H4XVP-9P8QH 22
BYMDB-8NH4G-PDYG4-8WKDJ-XWYG7 58
CB488-VNWKK-P2XHK-4WB2K-WTWQH 900+
CN9W6-HXQ96-VQT6W-TTF67-G6KKV 200+
DVJRM-NRQV2-JBW8C-KT2K4-FCXKV 51
DYN78-K4QR3-YB3BX-GBPRM-WHR3H 10
FFMXX-MCN2F-4YTJD-876CW-2GWQH 2000+
N3B2Q-F9GQF-PTDBG-KKRR7-7QTXV 100+
N6C37-P8DW3-YVG9X-BRW77-9BQ67 5000+
N7FFM-46M46-P4PPQ-MK7X8-VH367 200+
N9JBX-RKWRV-K4TF9-H7FR6-GMQ67 5
NB8DX-9MVFT-VVK6H-W97J8-9TKKV 200+
NF7C3-MR28H-KB9PT-J98WM-XBQ67 1000+
PHXNQ-KC4C4-QR3PR-KG6JV-R89KV 1000+
PNT6B-DKH2Q-GW4J2-DDT6T-PDHT7 92
Q78QN-Y8XXR-MKFK7-Q4R6C-Q3TXV 100+
R9TB4-N3R6G-FYX9D-QQV9Q-VXJQH 10
RD82N-HTYYT-MQYDY-FDFF9-HCCDH 1000+
T4KN4-WW7JX-9RD8G-MK994-8B29V 100+
WTXHN-HQFBK-MDC37-776XJ-MTBG7 200+
XNB47-HXQJB-FKHYQ-CB9K7-XD43H 100+
XNFKK-8T99Y-XM3X6-CJQQD-Y4D67 1000+
XY2NM-MGM83-WD8M2-B4X4B-YWPDH 100+
YNKK6-9DV7G-GMWRX-69WP3-BG7T7 9
Office 2010 VL
7KPY9-KWRD9-6FW2X-BWGHW-23684 1000+
C44K6-8W43M-F4HP2-MK6BH-36XQG 800+
CPKCK-DXW3P-VJFM7-B8H46-H4DVY 600+
FF4FH-B2B8W-KBYJR-XGVX8-WQV2G 800+
P7JXJ-K733Y-VWXCT-482W6-KPVGX 1000+
PQKW6-6QGMK-DTTT6-TRRYD-HP76J 1000+
Q7FCW-22YW4-MVBDB-WRXXX-VHCCX 2000+
V7YJF-FC4P2-WBCHC-DFDGY-7TTX3 1000+
Check 5h30'PM 08/09/2015

Check ngày 29/08/2015
win 8.1 pro online
RKNFF-8C9G3-743RD-DQRTJ-2GXHD

Sau đây là bộ key đầy đủ dành cho việc cài đặt và active win 8.1 mới nhất:

Key cài đặt Windows 8.1:
  • Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
  • Professional: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
  • Enterprise: MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH //FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
Key active win 8.1:

Windows 8.1 RTM Pro Offline Activation RETAIL Keys​

slmgr.vbs -ipk 8VHMK-NDMTK-VV2MB-T2RWT-CGV3H [Windows 8 Pro Retail Key for 8 & 8.1]

slmgr.vbs -ipk NMGY6-TYQYT-R3YP2-76HMC-V8MQH [Windows 8 Pro Retail Key for 8 & 8.1]

***If any key failed try to use another one****

Windows 8.1 RTM Pro WMC Offline Activation RETAIL Keys
slmgr.vbs -ipk 2MHG3-K27XM-CBNB9-Y3DVY-B4DJD

slmgr.vbs -ipk 2VQ9T-VXRNR-8TFB3-GT4QJ-XWXWD s

lmgr.vbs -ipk 38W8M-CRJNP-7VRRQ-WQCFW-XWXWD

slmgr.vbs -ipk 3MJYQ-232NC-29XH4-BC23P-4RDJD slmgr.vbs -ipk 4FDJ7-38N3F-VJHWJ-H8393-G8XWD

***If any key failed try to use another one****

Windows 8.1 PRO / ENTERPRISE RTM VL MAK Key
[This VL Mak Key activate both Windows 8.1 Pro also Enterprise Edition]

slmgr.vbs -ipk YHXV3-XTNC3-CFVRD-R9P24-CR27D [Windows 8.1 Pro/Enterprise MAK Key for 8.1 only]

slmgr.vbs -ipk NK7KH-D8BG6-MCRM8-Y6DPB-3GMDQ [Windows 8.1 Pro/Enterprise MAK Key for 8.1 only]

Đây là bộ key active win 8.1 để bạn thực hiện việc active win 8.1

Trên đây là đầy đủ bộ key active win 8.1 cần thiết để các bạn có thể active win 8.1 mọi phiên bạn. Chúc các bạn có thể active win 8.1 của mình thành công và sử dụng hiệu quả trong suốt thời gian tới.

No comments